Program

11. mars kl. 11.00. 4. søndag i fastetiden. Bibeltime ved Svein Volden over temaet Det allmenne prestedømme. Svein fortsetter der han slapp ved forrige bibeltime over samme emne. Etter møtet blir det kirkekaffe. Sted: Klokkargården på Eventyrlige Skaret.

18. mars kl. 11:00. Maria budskapsdag. Høymesse med nattverd ved Ragnar Andersen. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe. Sted: Klokkargården på Eventyrlige Skaret.

Avlyst. 29. mars kl. 11:00. Skjærtorsdag. Høymesse med nattverd ved Erling Neerland. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe. Sted: Klokkargården på Eventyrlige Skaret.

8. april kl. 11:00. 2. søndag i påsketiden. Høymesse med nattverd ved Erling Rantrud, prest i DELK i Horten. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe. Sted: Klokkargården på Eventyrlige Skaret.

22. april kl. 11:00. 4. søndag i påsketiden. Søndagsmøte. Etter møtet blir det kirkekaffe. Sted: Klokkargården på Eventyrlige Skaret.

13. mai kl. 11:00. Søndag før pinse. Høymesse med nattverd ved Ulf Asp, prest i DELK i Oslo. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe. Sted: Klokkargården på Eventyrlige Skaret.

27. mai kl. 11:00. Treenighetssøndag. Søndagsmøte. Etter møtet blir det kirkekaffe. Sted: Klokkargården på Eventyrlige Skaret.

17. juni kl. 11:00. 4. søndag i treenighetstiden. Høymesse med nattverd ved Boe Johannes Hermansen, prest i DELK i Østfold. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe. Sted: Klokkargården på Eventyrlige Skaret.

24. juni kl. 11:00. Sankthansdagen/Jonsok. Sted: Botterlia leirsted. Høymesse med nattverd. Etter gudstjenesten blir det sosialt samvær litt utenom det vanlige.