Om DELK Møre

DELK Møre ble etablert i februar 2017 og er en menighet i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, som er Norges eldste evangelisk-lutherske frikirke.